eşya

warning: Creating default object from empty value in /home/haramiler/domains/haramiler.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Bir afet veya genel felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek amacıyla hazırlanan eşya hırsızlığı

YENİ TCK MD.

MADDE 142. - (1) Hırsızlık suçunun
d) Bir afet veya genel bir felâketin
meydana getirebileceği zararları önlemek
veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan
eşya hakkında işlenmesi.

ESKİ TCK MD.
Madde 492/I- 3. Çalınan şey
umumi bir felaket ve musibetin
tesir ve neticesini gidermek veya
hafifletmek maksadıyla
hazırlanmış eşya hakkında olur.

TCK.nun 142/1-d10 bendinde ise 765 sayılı TCK.nun 492/1
maddesinin 3. bendinde öngörülen ”bir afet veya genel bir felâketin
meydana getirebileceği zararları11
önlemek veya hafifletmek

Ulaşım araçları içinde ve bunların belli varış kalkış yerlerinde bulunan eşya hırsızlığı

YENİ TCK MD.

MADDE 142. - (1) Hırsızlık
suçunun
c)
Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya
kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi

ESKİ TCK MD.

Madde 492/I- 6. Her nevi nakil vasıtaları
içinde seyahat eden yolcuların eşya ve
parası hakkında yahut umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte bulunan
idarelerin dairelerinde veya istasyon ve
iskele ve meydanlarında veya mabetlerin
içinde yapılırsa;

(7-)(Bina başkasının girme hakkı olmadığı, başkalarının girmesine izin

Bulunduğu yer önemli olmaksızın kamu yararına ya da kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyanın çalınması nitelikli bir haldir

TCK.nun 142/1 maddesi (a) bendinde yer alan son nitelikli hal
de hırsızlığın kamu yararına veya kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında
işlenmiş olmasıdır. Buna ilişkin eski TCK.nun 491/3. maddesinin 1. bendinin
son cümlesine göre kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş eşyanın
çalınmasının nitelikli bir hal olarak kabulü için bu eşyanın resmi
dairelerde ve evrak mahzenlerinde veya umumi müesseselerde
muhafaza olunmayan eşyalardan olması şartı aranmıştı. Yeni hükümde
ise nerede bulunduğunun önemi olmaksızın kamunun
yararlanmasına ve hizmetine sunulmuş eşyanın çalınması halinde6

Kamu kurum ve kuruluşlarının eklentisinden yapılan hırsızlık nitelikli hali oluşturmaz.

Suça konu şeyin “kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunmasından söz edildiği için, buranın “eklentisi” sayılan bir yerde bulunan
eşya hakkında işlenen hırsızlık suçunda da nitelikli halin uygulanması yoluna
gidilemeyecektir.

Son yorumlar

İçerik yayınları