hayat sigortası

warning: Creating default object from empty value in /home/haramiler/domains/haramiler.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

AB ve Türkiye’de sigorta pazarında farklılık

AB sigorta pazarı ile Türk sigorta pazarı arasındaki en temel farklılık hayat sigortalarından kaynaklanıyor. AB pazarında hayat sigortaları ağırlık taşırken, Türkiye'de ağırlığı hayat dışı branşlar alıyor ve son yıllarda da Türkiye'deki sigorta pazarında hayat sigortalarının ağırlığı gittikçe azalıyor. Öyle ki, hayat sigortacılığında Türkiye, AB'de 18. sırada yer alan Macaristan'ın da gerisinde kalıyor.

AB Sigorta pazarı

AB'de sigorta pazarında ağırlığı hayat sigortaları oluşturuyor. Üretimin yüzde 58'inin hayat sigortalarından oluştuğu AB'de hayat dışı branşlardan (Kasko, yangın, nakliyat, mühendislik, kaza, sağlık, makina-montaj, sorumluluk sigortaları) elde edilen prim oranı ise yüzde 42.

Sigorta Sözleşmeleri

Sigorta sözleşmeleri

MADDE 11 – (1) Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilir.

Son yorumlar

İçerik yayınları