kurum

warning: Creating default object from empty value in /home/haramiler/domains/haramiler.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması

YENİ TCK MD
MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun;
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi
kurumlarının araç olarak kullanılması
suretiyle,

ESKİ TCK MD
MADDE 504/3.
……. banka veya kredi
kurumlarını ……. vasıta olarak
kullanmak suretiyle,

Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veya
kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi de, birinci
fıkranın (f) bendinde bu suçun bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir.
Bilişim sistemlerinin ya da birer güven kurumu olan banka veya kredi

Resmi belge

Kamu görevlisi veya hukuken yetkili kılınan tarafından, yasa gereğince yerine

getirdiği işlev (fonksiyon) nedeniyle düzenlenen belgedir. Resmi belgeye bu niteliği ve hukuksal sonuçları

yasa hükmü verir. Belgeyi düzenlemek kamu görevlisinin görevi içinde bulunmalı ve belge yasada

öngörülen usul, biçim ve işlemlere uygun düzenlenmiş olmalıdır.

Kamu görevlisince düzenlenen ve doğrudan doğruya kamuyu ilgilendiren belgeler hem içerik

hem de biçim bakımından resmi belge olduğu gibi içeriği özel hukuka ilişkin bulunduğu halde, yetkili

Kamu kurum ve kuruluşlarının eklentisinden yapılan hırsızlık nitelikli hali oluşturmaz.

Suça konu şeyin “kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunmasından söz edildiği için, buranın “eklentisi” sayılan bir yerde bulunan
eşya hakkında işlenen hırsızlık suçunda da nitelikli halin uygulanması yoluna
gidilemeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşyanın devlete ait olması zorunluluğu yoktur.

TCK.nun 142/1 maddesi (a) bendinde yer alan nitelikli hale
baktığımızda; eski hükümde yalnızca devlete ait olan mallar kapsama
alınmışken yeni hükümde malın kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunması şartı ile özel ve tüzel kişilere ait olan mallar hakkında
işlenen hırsızlık suçları bakımından da bu ağırlatıcı neden uygulanacaktır.

Suça konu olan şeyin “kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunması” yeterli olup, failin belirtilen yere “girmiş” olması zorunluluğu
aranmadığından, dışarıdan pencere veya kapıdan el uzatmak suretiyle

Şirketlerde yolsuzluğa karşı tedbirler

Mesai saati bitip ofis boşaldıktan sonra, şirkete gelen `yolsuzluk ekibi` bilgisayarları inceliyor, harddisk kopyalarını alıyor, e-mail`leri kopyalıyor. Sabah herşeyden habersiz işe gelen çalışanlar ise attıkları her adımın denetlendiğinin farkında bile değil. Polisiye filmleri aratmayan bu sahne, Türkiye`de vaka başına 3.5 milyon doları bulan şirket içi suiistimallerin saptanması için firmaların başvurduğu son çare.

Son yorumlar

İçerik yayınları