mülkiyet

warning: Creating default object from empty value in /home/haramiler/domains/haramiler.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle yapılan hırsızlık

YENİ TCK MD.
MADDE 142. - (2) Suçun;b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak
suretiyle ya da özel beceriyle

ESKİ TCK MD.
Madde 492/I-7. Yankesicilik suretiyle işlenirse

(12)Zilyedin, malını “koruyamayacak durumda olması”, hastalık, sakatlık,
alkollü olma gibi nedenlerle o mal üzerinde yeterli bir koruma
gerçekleştiremeyecek durumda olmasını ifade etmektedir.

(13) Kişinin malını koruyamayacak duruma düşmesi onun yaşadığı yoğun üzüntü
verici bir olay neticesi de gerçekleşebilir. Şu karar bunu doğrular niteliktedir:

Korunan hukuki yarar Zilyetlik

Hırsızlık ile korunan hukuki yararın zilyetlik olduğunu
savunanlar bulunduğu gibi, bu suç ile korunanın mülkiyet olduğunu kabul
edenler de vardır.

Ancak, yeni ceza kanununun suçu düzenleme şekli karşısında,
hırsızlık suçu ile korunmak istenen hukuki yararın zilyetlik olduğunu
kabul etmek daha kolay görünmektedir. Zira 141. maddede suçun oluşumunun
malın zilyedinin rızasının olmaması halinde mümkün bulunduğu kabul
edilmiştir. Eski düzenleme malın sahibinin rızası olmaksızın alınmasını suç
sayıyordu.
Kısacası, suçun temel şekline ilişkin olarak ilk farklılık, Yeni Türk

Son yorumlar

İçerik yayınları