sigorta

warning: Creating default object from empty value in /home/haramiler/domains/haramiler.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Hırsızlara Karşı Alınacak Tedbirler

Özellikle yaz aylarında gerek kapı cam açık bırakılması gerek tatil vs nedeni ile evlerin boş kalması hırsızlar için fırsat oluyor..
ABD’de yapılan bir araştırma, hırsızlık vakalarının yüzde 18’inin Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştiğini söylüyor. Polis kayıtlarına göre de en fazla hırsızlığın yapıldığı ay Ağustos olarak kabul ediliyor. Bu bizim ülkemizde de doğru bir gözlem çünkü yıllık izinlerimizi çoğu zaman Ağustos ayında kullanıyoruz ve yazın bu en sıcak ayını tatilde geçirmek istiyoruz.

Türkiye'de Sigorta Pazarlaması ve Bazı Sorunlar

Sigorta bir hizmettir. Sigortacı gözle görülmeyen ancak yararları tazminat ödendikten sonra hissedilebilen bir hizmet sunmaktadır. Toplumumuzda sigorta pazarlamasına özgü bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır:
*Sigorta pazarlaması ve mamul pazarlaması farklıdır. Sigortacının sattığı gözle görülmez.
Sigortacı güvence satar.
Sigortacı yararlı bir hizmet sunar.
*Sigorta bilinci halka inememiştir. Bu da satışı güçleştirmektedir. Halk olumsuz bazı fikirlere sahiptir.
*Toplumumuzda insanlarımızın çoğunun kafası sigorta olayına yatkın değildir.
Sigorta bilinci toplumumuzda henüz yerleşmemiştir.

Sigorta Hizmetlerinde Pazarlama Planlaması

Sigorta endüstrisinde diğer endüstrilerde olduğu gibi pazarlama planlamasına temel kavramlarla başlanır.
-Başlangıç planı
-Stratejiler ve taktikler belirlenir.
Pazarlama yöneticisi tarafından hazırlanır.Fakat plan hazırlanırken üst yönetim ile işbirliği yapılır ve aracılar tarafından toplanan pazara ilişkin bilgiler kullanılır.
Pazarlama planlaması bir süreçtir ve devamlılık gösterir.
Pazarlama planlaması genellikle şu üç soruyu sorar.
1-Neredeyiz?
2-Nereye gitmek istiyoruz?
3-Bu noktaya nasıl gideriz?

Pazarlama planlamasını şu aşamalardan geçerek hazırlanır:

Sigorta Pazarlama

Sigorta pazarlamasının özünde “huzur” ve “güvence”nin pazarlanması yatmaktadır.
Sigorta pazarlaması, müşteriye dönük olmalı,Hedef müşterilerin istek ve ihtiyaçları tatmin edilerekkar sağlanması esas ilke olarak benimsenebilmelidir.Oysa sigorta endüstrisinde satışa odaklı bir anlayış var olmaktadır.

Pazarlama

Şirketler zaman içerisinde pazarlama anlayışını bünyelerinde daha sık kullanır hale gelmişler, pazarlama zihniyeti Türk sigorta Sektörüne iyiden iyiye yerleşmiş ve şirketlerin önemli bir fonksiyonu haline gelmiştir. Değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde pazarlama anlayışının zamanla daha da önemseneceği anlaşılmaktadır. Bugünkü anlayışa göre pazarlamayı aşağıda belirtilen ana hatları ile tanımlamamız mümkündür:
Pazarlama;
>Sigortacılık açısından tatmin edilmemiş müşteri arzu ve ihtiyaçlarının bulunup belirlenmesi,
>Bu arzu ve ihtiyaçların ölçülerek değerlendirilmesi,

Sigortacılıkta Geçici ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının sorumlulukları ile varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin tamamı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Hesaba devrolunur. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabıyla ilişkili olarak açılan davalar ve yapılan takipler Hesapla ilişkili olarak devam eder.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça çıkartılır.

Sigortacılıkta Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri

Aktüerler ve brokerler

MADDE 21 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, yeterli sayıda aktüerle çalışmak zorundadır. Müsteşarlık tarafından aktüerlerin kaydedildiği bir Aktüerler Sicili tutulur. Sicile kaydolunmadan aktüerlik yapılamaz. Aktüerlik unvanının kazanılması ile aktüerlerin görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sigortacılıkta Malî Bünye

Teknik karşılıklar

MADDE 16 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri için, bu maddede belirtilen esaslara göre yeteri kadar karşılık ayırmak zorundadır.

Son yorumlar

İçerik yayınları